Yöresel TV

B01 | İnsan kimdir?

B01 | İnsan kimdir?

Bu programın esası, konusu ve muhatabı İNSAN'dır! 

Toplumun her alanında nitelikli ve iyi insan'ı tarif ederek, onu topluma kazandırmaya toplumu ise ona hazırlamaya çalışacağız.

Bu ilk bölümde aşağıdaki gibi birçok sorudan yola çıkarak insanın sorunlarına değindik ve bu sorunlara karşı çözüm olan TEZ'i şimdilik tarif etik:

- İnsan varlık alemi içerisinde nasıl bir yere sahiptir?

- İnsanın hakları nelerdir?

- İnsanın görev ve sorumlulukları nedir?

- İnsanı ne mutlu eder ne hüzünlendirir?

- Batı felsefecilerinin tarifi ile insan bir meçhul müdür yoksa mesela Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin, Yunus’un, Hz. Mevlana’nın veya Prof. Dr. Haydar Baş beyin ifadesi ile insan, gönül müdür?

- İnsan nedir?
 
- İnsan kimdir?
 
- Dünyada yaşanan inanç enflasyonunun sebebi nedir?
 
- İnsanın Rabbine değil de nefsine kul olması ne demek?
 
- İnsanın meydana getirdiği ekosistem nedir?
 
- İnsan sadece beslenen bir varlık mesabesine indirgenmeye, insan ihtiyaçları sadece fiziksel ve maddi olarak birbirine eşitlenmeye, kültürler ve inançlar arasındaki sınırlar yıkılmaya, helal harama, hak batıla karıştırılmaya, hatta kadın-erkek arasındaki yaradılış farkı yani cinsiyet ayrımı dahi ortadan kaldırılmaya çalışılıyor olabilir mi?
 
- İnsan için en büyük sorun: adil paylaşım!
 
- İnsan hangi iradenin hedefindedir?
 
- İnsanı içine düşdüğü bunalımdan kurtarmak mümkün mü?
 
- Kurtuluşun formülü hangi esaslara dayanıyor?
 
- İnsanı esas alan tezin; dayanakları, gerekçesi, vasıfları ve sonucu nedir?
 
- Tezin üç temel özelliği nedir?
 
İyi seyirler.