Yöresel TV

B01 | Milli Ekonomi Modeli Nedir?

B01 | Milli Ekonomi Modeli Nedir?

“Milli Ekonomi Modeli, insanın sınırlı ihtiyaçlarının sınırsız kaynaklardan karşılanması ilmi; ve yine ülkelerin gerektiğinde her türlü mal ve hizmeti üretebilme gücüne sahip olmasının yanı sıra iç ve dış harcamalarını borçlanmadan temin edebilmesinin formülüdür. Bu yönüyle Milli Ekonomi Modeli, ülkelerin ve milletlerin kalkınmasının ve ekonomik bağımsızlığının tek yoludur.”

PROF. DR. HAYDAR BAŞ

“Ekonomi bilimi, bu temel eserle gerçek olarak başlamıştır. Bu bir tarihi olaydır. Bu eser, sonsuza kadar rehber ve ders kitabı olarak anılacaktır.”

– Prof. Dr. Ata Selçuk / Fırat Üniversitesi

“İktisat teorisi, istetistik, matematik ve enformasyonun gerçek sentezi olan bu eseriyle Prof. Dr. Haydar Baş'a da bir nobel ödülü gerekecektir.”

– Prof. Dr. Goulnar Baltanova / Kazan Devlet Üniversitesi

“Eser, ülkemizdeki ve dünyadaki işsizliğin, gelir adaletsizliğinin ve sosyal dışlanmışlığın oluşturduğu toplumsal bunalımlara çözümdür.”

– Prof. Dr. Mehmet E. Palamut / Uludağ Üniversitesi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MİLLİ EKONOMİ MODELİ WEB SİTESİNE ULAŞMAK İÇİN "BURAYA TIKLAYIN"